Rosénmedaljen till CF-forskaren Kris de Boeck

Andreas Jarblad

7 oktober 2019

Den 27 september delade Uppsala Universitet ut 2019 års prestigefyllda Rosénmedalj, som denna gång tilldelades den välkända forskaren och klinikern Kris de Boeck. Hon har varit mycket betydelsefull för arbetet med europeiska CF-studier och var grundare och första ordförande i ECFS Clinical Trials Network. I sin forskning har Kris de Boeck framförallt fokuserat på nya metoder för diagnostik och behandling av cystisk fibros.

I samband med prisceremonin, som ägde rum i den Anatomiska Teatern i Gustavianum i Uppsala, höll professor Lena Hjelte ett tal där hon underströk det viktiga bidrag Kris de Boeck givit till såväl forskningen som det kliniska arbetet med att hitta nya metoder för behandling av cystisk fibros. Pristagaren själv var märkbart rörd när hon därefter tog emot sin medalj från vicerektor Stellan Sandler.

-Det var så fint och så hedrande att jag plötsligt kände hur jag fick tårar i ögonen under prisutdelningen, sa Kris de Boeck till CF-bladet efteråt.

Pristagaren uttryckte också stor entusiasm inför de nya mediciner som brukar kallas tredje generationens CFTR-modulatorer.

-Det är verkligen fantastiskt att de här medicinerna kommer nu, och den kraftfulla effekt som de tycks ha för många patienter. Även om det förstås måste kännas tålamodsprövande att behöva vänta på dem är jag helt säker på att Sverige tillhör ett av de länder som har bäst förutsättningar att kunna få ut de här medicinerna till patienterna allra snabbast.

Nils Rosén von Rosenstein levde 1706–1773, känd som ”pediatrikens fader”, och är en av den medicinska historiens mest betydelsefulla läkare. Rosén von Rosenstein var akademisk lärare och sedermera professor i Uppsala där han år 1764 publicerade den första läroboken i pediatrik med titeln ”Underrättelser om barnsjukdomar och deras botemedel”. Det är Barnläkarföreningen och Svenska Läkarsällskapet som vart femte år delar ut Rosénmedaljen till tre internationellt framstående pediatriker.Andreas Jarblad är redaktör för CF-bladet

ForskningAndreas Jarblad