RfCF arbetar för viktig reform inom kliniska studier

Johan Moström

13 december 2018

De senaste åren har sjukhus i Stockholms län stoppat patienter från att ingå i läkemedelsstudier som kan rädda liv. I ett av fallen, på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, nekades flera patienter med cystisk fibros att delta i en studie eftersom sjukhuset befarade att man i ett senare skede skulle tvingas ta kostnaden för fortsatt behandling. Därigenom blev Sverige det enda landet i Europa som inte kunde medverka i studien.

Sjukhuset befarade att behandlingen skulle vara framgångsrik, samtidigt som man inte var säkra på att behandlingen skulle omfattas av statlig subvention den dagen det godkänns för användning. Enligt det etiska regelverk man följer hade sjukhuset då tvingats stå för behandlingskostnaden när studien avslutades, eftersom man inte kan avbryta en behandling som har visat sig effektiv, oavsett vilken kostnad det innebär.

RfCF har tillsammans med företrädare för CF-vården och de forskande läkemedelsföretagen uppvaktat politiker i Stockholms läns landsting samt skrivit en gemensam debattartikel. Syftet är att uppmärksamma denna oacceptabla hantering och kräva åtgärder för att undvika att patienterna blir lidande. Problemet skulle enkelt kunna lösas genom att landstinget åtar sig att bära kostnaden om en sådan situation som beskrivs ovan uppstår. Den nuvarande hanteringen är orimlig eftersom kostnaden kan vara väldigt stor för enskilda sjukhus eller kliniker att hantera, samtidigt som den inte utgör någon större utmaning för landstinget på central nivå.

Det talas ofta varmt om att Sverige ska vara ett ledande land inom läkemedelsutveckling och life science-forskning. Men en förutsättning för att det ska bli verklighet är att våra sjukhus deltar i kliniska studier och att läkemedlen sedan används i vården. Konsekvenserna för enskilda svårt sjuka patienter kan annars bli livsavgörande eftersom de berövas möjligheten att inom ramen för studier tidigt få tillgång till nya lovande och innovativa läkemedel.

Johan Moström är ordförande för Riksförbundet Cystisk Fibros

RfCFAndreas JarbladTips