Ny lag om bostadsanpassningsbidrag

Andreas Jarblad

13 december 2018

En ny lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. I stora delar är bestämmelserna oförändrade, men vissa nyheter finns.

Exemplevis kan man inte beviljas bostadsanpassningsbidrag om behovet av en anpassning kan tillgodoses med hjälpmedel från kommunen eller landstinget enligt hälso- och sjukvårdslagen. Helt nya regler gäller också vid byte av bostad. Om sökanden har flyttat lämnas inte bidrag för att rätta till vissa typer av brister som gör att den nya bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det handlar exempelvis om brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra våningsskillnader.

Två nya bidragsformer införs också, som komplement till kontantbidrag. Det blir möjligt att få bidraget i form av ett åtagande från kommunens sida eller i form av en begagnad produkt. Men det förutsätter att både sökanden och kommunen vill använda sig av dessa nya bidragsformer.

En annan nyhet är att den nuvarande kostnadsgränsen på 5 000 kronor för det så kallade återställningsbidraget slopas.

NotiserAndreas Jarblad