Stipendier för forskning om cystisk fibros

Åsa Silfverplatz

13 december 2018

Nu har 2018 års beslut om forskningsstipendier ur RfCFs forskningsstiftelser fattats. Följande stipendiater har beviljats bidrag för sina projekt:

Anna Ermund. Mucus Transport Defects and Abnormal Mucus Mucus Unfolding in CF. 182 000 kr.

Marcus Svedberg. How to monitor CF lung disease in children. 60 000 kr.

Maria Mårtensson. Physical exercise and lung function in Swedish children and adolescents with CF: a population-based registry study. 26 500 kr.

Chiara Gabbi. Dissecting lipid metabolism in CF. 300 000 kr.

Helga Elidotter. Lungfunktion, diabetes och inflammation vid cystisk fibros. 120 000 kr.

Emma Cafferey Oswald. Faktorer i miljö och samsjuklighet som påverkar utfall hos barn och unga vuxna med CF. 75 000 kr.

Lisa Påhlman. Akuta och kroniska luftvägsinfektioner vid CF. 83 300 kr.

Craig Wheelock. Metabolic products of fatty acid supplementation in cystic fibrosis patients. 250 000 kr.

Åsa Silfverplatz är kanslichef vid Riksförbundet Cystisk Fibros

RfCFAndreas Jarblad