Vaccinationsdags

Den som tillhör en riskgrupp rekommenderas vaccination mot både influensa och lunginflammation, eftersom kronisk lungsjukdom innebär större risk för att bli allvarligt sjuk. Vaccinationen är kostnadsfri för riskgrupper under perioden 6 november 2018 till 28 februari 2019.

Influensa, men också vanliga förkylningar, ökar risken för att få lunginflammation och en av de vanligaste orsakerna till lunginflammation är pneumokockbakterier. Förkylda barn och vuxna är vanliga smittkällor. Varje år kommer nya influensavirus och därför behöver du vaccinera dig på nytt inför varje influensasäsong. Pneumokockvaccin som skyddar mot lunginflammation behöver du däremot, i normala fall, bara ta en gång. Den som tillhör en riskgrupp rekommenderas vanligtvis två olika typer av vaccin, Prevenar 13 och Pneumovax, och kan tala med sin läkare om detta.

Prevenar 13, det ena pneumokockvaccinet, är ett så kallat konjugatvaccin och rekommenderas att ges först. Detta bör sedan följas av Pneumovax, den andra typen av pneumokockvaccin, då en kombination av de två vaccinerna antas ge en förstärkt effekt. Vaccinerna är kostnadsfria för vissa riskgrupper.

Källa: 1177, Folkhälsomyndigheten

NotiserAndreas Jarblad