Ny behandling visar mycket lovande resultat

Gunnar C Hansson

14 december 2018

Gunnar C Hansson. Foto: Pressbild.

Gunnar C Hansson. Foto: Pressbild.

Det händer mycket inom nya CF-mediciner just nu. Efterföljaren till Orkambi, som kallas Symkevi i Europa och Symkeko i USA, blev godkänd för användning i Europa den 1 november. Detta är en medicin som liknar Orkambi i att den består av två substanser, en som kallas korrektor (Tezacaftor) och en potentiator (Ivacaftor). Skillnaden är att korrektorn ersatt den som använts i Orkambi, inte för att den är effektivare utan för att den har mindre påverkan på andra mediciner som ofta tas i samband med CF. Effekten på CFTR-kanalen och den kliniska effekten är lik den som Orkambi har men kan, när den blir tillgänglig i Sverige, vara ett alternativ för de med dubbla deltaF508 (F508del) mutationer.

Samma dag som den Nordamerikanska CF-konferensen började i Denver (15/11) publicerades två studier kring nästa generation CF-läkemedel i tidskriften New England Journal of Medicine. Dessa studier beskriver hur man lagt till ytterligare en substans till Symkevi och nu fått läkemedel som innehåller tre substanser, därav namnet trippelbehandling.

Delta508 mutationen, med avsaknad av aminosyran fenylalanin i position 508, ger ett CFTR som har svårt att ’vecka sig’ rätt. Om CFTR inte veckar sig rätt så kastas proteinet bort. Tänk om man på Volvo skulle skrota alla bilar som blir felaktiga istället för att reparera dem! Man har sedan några år förstått att veckningen av CFTR sker i två steg och lägger man till ytterligare en korrektor så kan man hjälpa CFTR ytterligare att få rätt utseende i det andra steget. I de två beskrivna, så kallade fas 2-studierna, har man utgått från Symkevi och lagt till antingen VX-445 eller VX-659, båda nya korrektorer. Man har dels gett patienter med dubbla delta508-mutationer som redan får Symkevi ett tillägg med en av dessa substanser som kallas VX-445 eller VX-659. Dels har man också gett patienter med endast en delta508 mutation Symkevi och en av dessa två nya substanser.

Båda studierna visar liknande resultat. Patienter med dubbla delta508 mutationer får ytterligare 10% förbättring av FEV från den förbättring man redan har av Symkevi och svett-testerna närmar sig gränsen för normalvärdet. De med endast en delta508 mutation hade ju ingen behandling men når ändå lika bra effekt på FEV och svettest. Detta är fantastiska effekter och normaliserar nästan funktionen hos CFTR. Effekten på FEV är nog så bra man kan förvänta sig för de med en eller två delta508 mutationer. Inga mediciner kommer att reparera de skador som redan finns på lungorna. Ju bättre lungfunktion man har, desto bättre effekt kan man förvänta sig. Framförallt är det glädjande att de med bara en delta508 mutation har en så god effekt. Detta innebär att alla patienter med minst en delta508 mutation kommer att kunna få tillgång till effektiv behandling, vilket innebär upp mot 90% av alla med CF.

En fas 2-studie måste följas av en längre fas 3-studie med flera patienter. Dessa pågår redan och man räknar med att avsluta dessa redan i mitten av 2019 för att ett godkännande sedan kan komma i början av 2020. Vilket av de två alternativen som nu testas som till slut kommer att bli det använda läkemedlet är ännu oklart.

Det är fantastiskt att vi kan förväntas ha så effektiva läkemedel för en så stor del av alla med CF redan inom något år. Två andra företag ligger strax efter och kan förväntas att inom ytterligare något år har sina egna trippelbehandlingar tillgängliga. Tyvärr innebär det ju inte att det är slut med inhalationer och andningsgymnastik, men många patienter kan kanske minska ner på omfattningen.


Gunnar C Hansson är professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Göteborgs universitet