Ledare

Johan Moström

27 april 2019

Vad kan passa bättre när det nya digitala CF-bladet lanseras än att reflektera kring digitaliseringens påverkan på CF-vården. I vårdens Sverige pågår just nu en högröstad debatt om hur samhället ska hantera de digitala vårdgivarna som har dykt upp de senaste åren. Synen på dem är delad. Är det ett värdefullt komplement som kan avlasta primärvården? Eller är det bara en ekonomisk belastning som inte tillför någon annan nytta än att föräldrar med snuviga barn kan nå en läkare dygnet runt?

Sanningen är väl att det beror på vad vi som samhälle gör med det. Att kommunicera med vården via digitala lösningar kommer naturligtvis att vara en del av framtidens vård. Och beroende på hur vi formar och ersätter den digitala vården kommer vi själva att avgöra vilken nytta den gör.

Det kommer att bli en fråga som även vi inom RfCF måste ta ställning till på sikt. Hur vill vi att CF-vården digitaliseras? Vad skulle göra livet enklare för oss och hur kan vi dra nytta av alla de möjligheter som kommer att öppna sig med ny teknik? Nya enklare system för provtagning och spirometri kombinerat med digitala vårdmöten kan förändra hur den löpande kontakten med vården sköts. Det öppnar till exempel upp möjligheter för de som bor långt från CF-center att ha en närmare kontakt med personal som har specialistkompetens.

CF-vården har varit tidigt ute i andra avseenden. Att ge intravenös antibiotika i hemmet är till exempel fortfarande en ny tanke inom stora delar av vården. För de med CF är det en självklarhet sedan länge. Och det är redan många patienter som använder appen Genia för att förenkla vardagen och kommunicera med vården. Kanske kommer vi också att vara tidiga med andra digitala lösningar för att göra vården för patienter med kroniska sjukdomar bättre och enklare?

I så fall måste vi bestämma hur vi vill ha det och själva vara med och forma de lösningar vi önskar. Jag tror inte att vi kan räkna med att man från CF-vårdens sida själva kommer att driva den förändringen. Den måste komma från medvetna patienter som ställer krav och efterfrågar moderna lösningar som utgår från patientens villkor. Kanske är det dags för RfCF att formulera en vision om framtidens CF-vård?

Johan Moström är ordförande för Riksförbundet Cystisk Fibros