Nya läkemedelsstudier presenterades i Liverpool

Marita Gilljam

18 september 2019

Årets CF konferens i Beatles hemstad Liverpool bjöd på ett mycket bra konferensprogram och ett blandat väder med sol, blåst och regn. Som alltid är det två stora gemensamma programpunkter på 1,5 timme vardera första och sista konferensdagen och för övrigt 6 parallella symposier med inbjudna föreläsare på förmiddagarna och motsvarande antal workshops med presentation av studier på eftermiddagarna. Det fanns även små gruppsamlingar kring elektroniska postrar och över 400 traditionella papperspostrar och mycket intressant att ta del av. Jag kommer här att återge ett urval av de läkemedelsstudier som presenterades. Det tar tid innan en substans som testats i laboratoriet blir ett färdigt läkemedel och kan förskrivas. Alla nya läkemedel måste sedan följas upp under lång tid avseende biverkningar, hur de fungerar ihop med andra läkemedel, om det kan ges till speciella grupper (t.ex. gravida) och hur effekten håller i sig över tid.

Man har i en internationell studie sammanställt data på alla som varit gravida under pågående behandling med CFTR modulatorer, d.v.s. de nya mutationsspecifika läkemedel som delvis korrigerar salttransporten över cellväggen (ivacaftor ensamt eller i kombination med lumacaftor eller tezacaftor). Av de 11 rapporterade gravida kvinnor som behandlats med Orkambi (ivacaftor/lumacaftor) gjorde de flesta uppehåll med läkemedlet under den första hälften av graviditeten men startade igen i slutet av graviditeten på grund av ökade lungproblem. Inga komplikationer relaterade till Orkambi sågs hos barnen. I djurförsök finns ingen indikation på att någon av substanserna skulle vara skadlig för fostret men som för alla nya läkemedel ska man vara restriktiv vid förskrivning till gravida. Man måste alltid väga risken för fostret mot risken för mamman om man ger, eller upphör med det aktuella läkemedlet under graviditet. Mer data krävs för att vi säkert ska veta hur Orkambi kan ges under graviditet men hittills ser det positivt ut.

Hoppfullt är den intensiva forskning som pågår för att utveckla nya eller bättre läkemedel för alla med CF. Företaget Proteostatis presenterade preliminära och mycket lovande resultat av ett CFTR modifierande läkemedel under utveckling, en kombination av tre olika substanser som samverkar för bästa effekt och som utprovas för individer med den vanliga mutationskombinationen F508del/F508del. De tre substanserna som ingår är en ”amplifier” som ökar mängden av ett förstadium till CFTR, en ”corrector” som gör så att CFTR byggs färdigt i cellen och kommer på plats i cellytan och en ”potentiator” som får den färdiga saltkanalen CFTR att öppna sig som den ska. Även Vertex har, som tidigare skrivits om i CF bladet, pågående studier för en ny trippelbehandling för denna mutationskombination. Flera företag har läkemedelsforskning för CF och många studier pågår för att ta fram olika mutationsspecifika läkemedel som påverkar CFTR. Det finns olika slags saltkanaler i cellens yta och dessa interagerar med varandra. En del nya läkemedel på gång påverkar andra saltkanaler och gör därigenom slemmet mer normalt. En helt ny metod för att korrigera det basala felet vid CF presenterades (publicerat 2019 i Nature av Muraglia och kollegor) där man använt sig av små transportmolekyler som kan transportera salter direkt över cellväggen. Transportmolekylerna fungerar helt oberoende av den stora komplicerade CFTR kanalen och det spelar därför ingen roll vilken mutation man har, vilket förstås är positivt för alla som inte har de vanliga mutationerna. Man har visat på att metoden kan fungera i cellodlingar men innan det förhoppningsvis kan bli ett läkemedel så krävs fler studier. Vi fick också en uppdatering av HIT-CF studien, en stor europeisk studie finansierad av EU med syfte att det i framtiden ska finnas CF läkemedel för alla med CF. Ett litet vävnadsprov från slemhinnan i ändtarmen skickas till ett laboratorium i Europa (Utrecht, Leuven eller Lissabon) där vävnaden odlas som små minitarmar. Sedan kan olika substanser testas på minitarmarna och förhoppningen är att kunna få fram skräddarsydda läkemedel till individer med CF med ovanliga mutationer. Sammantaget så händer det mycket inom CF forskningen och det är otroligt spännande och inspirerande att åka på den årliga CF konferensen.

För att läsa mer om HIT-CF, se www.hitcf.org. Den som är CF-patient och undrar över vilka mutationer man har kan prata med sin CF mottagning.

Marita Gilljam är docent och överläkare samt medicinskt ansvarig vid Cystisk Fibrosmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

ForskningAndreas Jarblad