Om CF-bladet

CF-bladet är en medlemstidning som ges ut av Riksförbundet Cystisk Fibros och Primär Ciliär Dyskinesi i Sverige. Tidningens artiklar publiceras löpande på CF-bladets digitala plattformar och vänder sig både till RfCFs medlemmar och till allmänheten. CF-bladet syftar till att vara både en informationskälla för människor med CF och PCD i Sverige, en kanal för erfarenhetsutbyte i detta community samt en röst för CF och PCD i samhället.

Ansvarig utgivare: Johan Moström. E-post: johan_mostrom (at) hotmail.com

Redaktör: Andreas Jarblad. E-post: andreas.jarblad (at) rfcf.se

Adress: Riksförbundet Cystisk Fibros, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala.

Hemsida RfCF: http://www.rfcf.se

Stöd kampen för ett friskare liv med CF och PCD genom att bli medlem i RfCF: https://rfcf.myclub.se/menu/pages/8737